Asociace forenzních psychologů -
Články


 • 10.3.2014
 • Dokument Ministerstva spravedlnosti ČR k dohledu správních orgánů nad činností znalců a tlumočníků je k nahlédnutí zde.

 • 10.3.2014
 • Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR o správním řízení ve věcech znalců a tlumočníků a o některých dalších otázkách je k nahlédnutí zde.

 • 31.8.2011
 • Vážení členové AFP,
  rádi bychom Vám zprostředkovali prezentaci na téma:Nová úprava znalecké, tlumočnické a překladatelské činnosti, kterou zveřejnilo dne 18.8.2011 Ministerstvo spravedlnosti ČR.

 • 3.1.2011
 • Vážení členové AFP,
  rádi bychom Vás informovali o návrhu Ministerstva spravedlnosti k novele zákona o znalcích a tlumočnících.

 • 23.2.2009
 • Vážení členové AFP,
  rádi bychom Vám poskytli informaci o projektu pro EU: Identifikace potřeb poskytovatelů lékařské první pomoci při katastrofách

  , na kterém zastupuje Českou republiku PhDr.Štépán Vymětal.
  Dále si dovolujeme přiložit související dokumet: NMFRDisaster – informační leták.

 • 16.1.2009
 • Materiály k návrhu zákona o znalcích a tlumočnících (důvodová zpráva, úplné znění návrhu a zpráva k hodnocení dopadů regulace návrhu zákona), které jsou k dispozici na stránkách Ministerstva spravedlnosti naleznete zde:

 • 25.8.2008
 • Zkušenost s plzeňskou věznicí


 • 14.7.2008
 • Quo vadis vězenští psychologové

  (Publikováno v časopise České vězeňství)

 • Novela

  V současné době připravuje Ministerstvo spravedlnosti ČR návrh zákona, který by měl novelizovat zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Jeho účelem má být odstranění nedostatků platné právní úpravy zejména v oblasti předpokladů pro jmenování znalcem či tlumočníkem, jakož i podmínek výkonu znalecké či tlumočnické činnosti. Nejedná se tedy o úpravu postavení a činnosti znalce v řízení před jednotlivými státními orgány, jež je obsažena v příslušných procesních předpisech. Návrh se týká především následující problematiky:
  1. předmět právní úpravy
  2. jmenování znalcem / tlumočníkem (kdo jmenuje, předpoklady jmenování, procesní úprava jmenování, návrhy na jmenování)
  3. vedení seznamu znalců / tlumočníků
  4. pozastavení a zánik práva vykonávat znaleckou / tlumočnickou činnost (rozhodovací subjekt, procesní úprava)
  5. kárná odpovědnost znalce / tlumočníka
  6. poradní, popř. výkonné orgány zřízené zákonem
  dopis IKSP - žádost
  dotazník - znalci

 • 11.4.2007

  Stalking
 • © 2008 | AP