Asociace forenzních psychologů -
Akce


 • 5.10.2020
 • Vážení členové a příznivci AFP, dovolujeme si Vás pozvat na

  IV. FORENZNĚ PSYCHOLOGICKÝ DEN ON-LINE

  setkání proběhne ONLINE 15. 10. 2020 .

  Místa jsou omezená, proto prosíme, aby se zájemci o seminář hlásili do 12.10.2020 na afp@email.cz Pokud bude kapacita naplněna, budete zařazeni na čekací listinu. V případě, že se místo uvolní, ozveme se Vám.

  Vstupné: 100 Kč Platba: převodem na účet AFP. Registrace: na email: afp@email.cz. Do zprávy prosím zašlete své jméno, příjmení a adresu trvaleho bydliště. Obratem Vám bude zaslána faktura a pokyny k platbě konferenčního polatku. V případě platby v hotovosti dějte vědět v registračním emailu. *Vaše údáje bude zpracovávat pouze tajemnice AFP ČMS a nikdo jiný k nim nebude mít přístup.

 • 9. 3. 2020
 • Vážení členové a příznivci AFP, dovolujeme si Vás pozvat na

  IV. FORENZNĚ PSYCHOLOGICKÝ DEN

  setkání v prostorách Skautského Institutu na Staroměstském náměstí v prostorách Studia 26. 3. 2020. (následujte šipky/navigaci v prostorách Skautského Institutu).

  Místa jsou omezená, proto prosíme, aby se zájemci o seminář hlásili do 20. 3. 2020 na afp@email.cz Pokud bude kapacita naplněna, budete zařazeni na čekací listinu. V případě, že se místo uvolní, ozveme se Vám.

  Vstupné: 400 Kč; studenti a členové AFP 300Kč. Platba: převodem na účet AFP (jedná se o preferovaný způsob platby. V případě nutnosti, lze platit i na místě). Registrace: na email: afp@email.cz. Do zprávy prosím zašlete své jméno, příjmení a adresu trvaleho bydliště. Obratem Vám bude zaslána faktura a pokyny k platbě konferenčního polatku. V případě platby v hotovosti dějte vědět v registračním emailu. *Vaše údáje bude zpracovávat pouze tajemnice AFP ČMS a nikdo jiný k nim nebude mít přístup.

 • 10.3.2018
 • Vážení členové a příznivci AFP, dovolujeme si Vás pozvat na

  II. FORENZNĚ PSYCHOLOGICKÝ DEN,

  setkání proběhne 12. dubna 2018 v Modré posluchárně FF UK, Celetná 20, Praha 1. od 9.00 (registrace od 8.30).

  Pozvánku na akci naleznete zde.
  Sledujte facebookovou událost II. forenzně psychologický den.

  Vstupné: 300,- Kč, studenti a členové AFP 150,- Kč.
  Přihlášky prosím zasílejte na e-mailovou adresu hedvika.boukalova@ff.cuni.cz do 10. 4. 2018.


 • 1.3.2016
 • Vážení členové a příznivci AFP,
  dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář pořádaný spolkem Cochem.cz, konaný 8. 4. 2016 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
  Seminář představí rezoluci Rady Evropy 2079 “Rovnost a společná rodičovská odpovědnost: role otců” a s ní spojené výzvy týkající se legislativy, změn výkonu profesí účastnících se opatrovnického řízení a především přístupu k právům a zájmu dítěte v rodičovském konfliktu.
  Pozvánku na seminář naleznete zde.

 • 18.11.2015
 • Vážení členové a příznivci AFP,
  dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář pořádaný Institutem pro kriminologii a sociální prevenci s názvem

  NÁSILNÁ SEXUÁLNÍ KRIMINALITA V ČESKÉ REPUBLICE,

  který proběhne 10. 12. 2015 v zotavovně VS ČR Na Květnici 1105/10, Praha 4.

  Pozvánku na seminář naleznete zde.

  Účast na semináři je zdarma.
  Z důvodu omezené kapacity místa konání akce prosíme o potvrzení účasti do 30. 11. 2015 na některém z uvedených spojení:
  tel.: 257 104 404; fax: 257 104 403; e-mail: LCerna@iksp.justice.cz;
  poštovní adresa: IKSP, Náměstí 14. října 12, 15021 Praha 5


 • 13.10.2015
 • Vážení členové a příznivci AFP,
  dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář pořádaný Katedrou psychologie FF UK v Praze ve spolupráci s AFP na téma

  TRENDY VE FORENZNĚ PSYCHOLOGICKÉM VÝZKUMU A PRAXI,

  který proběhne 24. 11. 2015 v Malé Aule Karolina v Praze.

  Program semináře naleznete zde.

  Vstupné: 100,- Kč, studenti a členové AFP 50,- Kč

  Zájemce prosíme, aby svou účast (z důvodu omezeného počtu míst) co nejdříve nahlásili garantce akce na e-mail: hedvika.boukalova@ff.cuni.cz


 • 16.6.2015
 • Prezentace přednášejících ze vzdělávacího semináře AFP (15. 6. 2015, Katedra psychologie FF UK):


 • 29.3.2015
 • VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ a VALNÁ HROMADA ČLENŮ AFP - 15. června 2015

  Vážení členové a příznivci AFP,

  srdečně Vás zveme na vzdělávací seminář pořádaný AFP dne 15. června na Katedře psychologie FF UK, Celetná 20, Praha 1.
  Na semináři vystoupí Mgr. Hana Trojanová a Mgr. Marek Vranka, s příspěvky věnovanými problematice rekognice z pohledu psychologie, a PhDr. Šárka Blatníková s tématem registru pachatelů sexuálních deliktů.

  Semináři bude předcházet - vzhledem k jeho programu - velmi významné valné shromáždění členů AFP.

  Předběžný časový harmonogram akce naleznete zde.

  S ohledem na program valné hromady je třeba zajistit co nejhojnější účast členů AFP, které proto prosíme o závazné nahlášení účasti na celém programu do 25. dubna. Stejný termín přihlašování platí i pro zájemce o účast na vzdělávacím semináři z řad nečlenů AFP.

 • 20.11.2014
 • Vážení členové a příznivci AFP, rádi bychom Vás pozvali na AFP pořádaný

  KURZ FORENZNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOUDNÍ ZNALCE
  A UCHAZEČE O ZNALECKÝ DEKRET


  Termín konání: 27. - 30.11.2014
  Místo konání:
  Katedra psychologie FF UK, Celetná 20, Praha 1, učebna č. 328 (tzv. laboratoř)
  Rozsah kurzu: 32 učebních hodin
  Doklad o absolvování: Osvědčení AFP
  Cena: 4.000,- Kč (pro členy AFP 3.500,- Kč)

  Rámcový program:
  Forenzní neuropsychologie, forenzní sexuologie, právní problematika znalecké činnosti, problematika toxikomanií z hlediska znalce, struktura posudku, kompetence znalce, vady znaleckých posudků, znalec psycholog v civilním právu, posuzování osobnosti, prognóza resocializace, motivace trestné činnosti, věrohodnost a její posuzování, prezentace konkrétních znaleckých posudků aj.
  Program bude v dostatečném předstihu konkretizován. Změna vyhrazena.

  Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu afp@email.cz.
  PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO, KAPACITA KURZU JE NAPLNĚNA.
  DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. • 20.3.2014
 • Vážení členové a příznivci AFP,
  dovolujeme si vás pozvat na odborný seminář AFP, který se bude konat
  v úterý 29. 4. 2014
  v budově Generálního ředitelství cel, Budějovická 7,
  Praha 4.
  Více informací a podrobný program naleznete v pozvánce.

 • 9.3.2014
 • Vážení členové a příznivci AFP,
  rádi bychom Vás informovali o odborném sympoziu Stálého výboru pro psychologii krizí, katastrof a traumatu EFPA, které proběhne dne 21.3.2014 na Ministerstvu vnitra v Praze, Nad štolou 3, Praha 7. Vstup je bezplatný.
  Zájemci se mohou přihlásit do 14.3.2014, kontakt je uveden v pozvánce.

 • 19.12.2013
 • Pracovní skupina pro psychologii krizí, katastrof a traumatu ČMPS zprovoznila webové stránky www.psychologieprokrize.cz, kde lze nalézt řadu informací k této tématice.

 • 21.11.2013
 • VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ 4.12.
  Vážení členové a příznivci AFP,
  dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací seminář, který proběhne dne 4.12.2013 na Generálním ředitelství cel, Budějovická 7, Praha 4.
  Více informací a podrobný program naleznete zde.

 • 13.11.2013
 • Informace o pietní akci za oběti dopravních nehod
  Vážení členové a příznivci AFP,
  dovolujeme si Vám zprostředkovat informaci o Světovém dni obětí dopravních nehod, který letos připadá na 17.11.2013.
  Více informací o akci a její program naleznete zde.

 • 25.9.2013
 • Dovolujeme si vás upozornit na výstavu exponátů věnovanou obětem kriminality s doprovodným programem v podobě besed a diskusí organizovaných Bílým kruhem bezpečí, o. s. Výstava se koná v Muzeu Policie ČR a trvá od 8. – 20. října 2013. Pro více informací nahlédněte do pozvánky.

 • 26.1.2011
 • Vážení,
  rádi bychom vás informovali o dvoudenním kurzu pro zájemce o soudně-znaleckou činnost. Kurz bude pořádat Asociace forezních psychologů ve spolupráci s řadou odborníků na přelomu jara/léta. Pro bližší informace sledujte naše webové stránky. Hlásit se můžete na naší oficiální e-mailové adrese, členům AFP budeme zasílat osobní pozvánky.

 • 26.1.2011
 • Vážení členové AFP,
  rádi bychom vám zprostředkovali pozvánku na XXIII. Bohnické sexuologické dny.

 • 17.9.2010
 • Vážení členové AFP,
  dovolujeme si Vás pozvat na seminář pořádaný asociací dne 5. 10. 2010 na téma: Prognóza resocializace, recidivy a nebezpečnosti. Pro více informací nahlédněte do oficiální pozvánky.

 • 24.5.2010
 • Dovolujeme si Vás upozornit na Mezinárodní soudně-psychiatrickou konferenci pořádanou ve dnech 23. – 25. 09. 2010 na místě Trenčianske Teplice. Pro více informací přikládáme pozvánku.

 • 15.3.2010
 • Vážení členoví AFP,
  rádi bychom Vás pozvali na seminář o změnách trestního zákoníku ve vztahu k soudní expertize. Seminář proběhne dne 4.5.2010 v prostorách Generálního ředitelství cel. Pro přesné informace a program nahlédněte do přiložené pozvánky.

 • 16.2.2010
 • Vážení členové AFP,
  rádi bychom Vám zprostředkovali pozvánku na Česko-japonskou konferenci o psychologických aspektech obětí trestných činů. Konferenci pořádá Univerzita Karlova v Praze - Katedra psychologie dne 25.3. od 9:30 do 16:00. Pro více informací nahlédněte do přiložené pozvánky.

 • 23.11.2009
 • Vážení členové AFP,
  rádi bychom Vás upozornili na 152. klinicko-psychologický den, který proběhne na téma: Soudněznalecká problematika v klinické psychologii.
  Dne: 14. prosince 2009 od 9.00 do 13.30.
  Místo: Velký sál Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2.

  Bližší informace a podrobný program najdete na stránkách Českomoravské psychologické společnosti.

 • 6.5.2009 (středa), 13:00-15:00 přednáší Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.
 • Asociace forenzních psychologů si Vás dovoluje pozvat na přednášku Doc. PhDr. Karla Balcara, CSc s názvem „Abnormní osobnosti v normálním životě". Seminář se uskuteční ve středu 6.5.2009 v prostorách Generálního ředitelství Cel v Praze 4, Budějovická 7 (dobrý přístup od metra C). Seminář bude probíhat od 13:00 do 15:00. Pro členy asociace je vstup zdarma, pro další návštěvníky, které srdečně uvítáme, je vstupní poplatek 50Kč.
  Budeme se těšit na Vaši případnou účast a prosíme Vás o předběžnou a nezávaznou registraci na e-mailu afp@email.cz.

 • 11.3.2009, 10:00 PhDr. Dana Štěpánková, Kriminalistický ústav Praha s tématem: Fyziodetekční vyšetření v kriminalistické praxi.
 • Vážené kolegyně a kolegové,
  zveme Vás na přednášku uspořádanou Asociací forenzních psychologů pro své členy (zdarma) a pro návštěvníky (vstup 50,- Kč), která se bude konat 11.3.2009 od 10 do 13 hodin na Generálním ředitelství cel v Praze 4, Budějovická 7 (dobrý přístup od Metra C).

 • 10.12.2008, 10:00 pplk. RNDr. Jiřina HOFMANOVÁ: Nové přístupy v kriminalistice – behaviorální analýza, vyžití behaviorální analýzy a analytického systému ViCLAS.
 • Vážené kolegyně a kolegové,
  zveme Vás na přednášku uspořádanou Asociací forenzních psychologů pro své členy (zdarma) a pro návštěvníky (vstup 50,- Kč), která se bude konat 10.12.2008 od 10 do 12 hodin na Generálním ředitelství cel v Praze 4, Budějovická 7 (dobrý přístup od Metra C).

 • 8.12.2008
 • Probíhá 147. KLinicko-psychologický den s tématem: "Otázky validity projektivních metod". Více informací můžete najít na strákách Českomoravské psychologické společnosti.

 • 3.11 a 4.11.2008
 • V rámci Týdne vědy a techniky se konají přednášky Kriminalistického ústavu v Muzeu Policie ČR. Více informací na oficiálních stránkách.

 • 15.10.-17.10.2008
 • Probíhá 31. soudně psychiatrická konference ve Valticích. Podrobný program naleznete zde.

 • 9.4.2008, 10:00 PhDr. Tomáš Rodný: Prezentace psychodiagnostiky Vienna Test System
 • Prezidium ASOCIACE FORENZNÍCH PSYCHOLOGŮ ČMS pořádá pro své členy i nečleny prezentaci psychodiagnostiky Vienna Test System (Schuhfried).

 • 18.4.2007, 10:00 Marek ŠUSTA: Predikce vzniku sériového vraha.
 • Vážené kolegyně a kolegové,
  zveme Vás na přednášku uspořádanou Asociací forenzních psychologů pro své členy (zdarma) a pro návštěvníky (vstup 50.-Kč), která se bude konat 18. 4. 2007 od 10 do 12 hodin na Generálním ředitelství cel v Praze 4, Budějovická 7 (dobrý přístup od Metra C). Autor jako psycholog a kriminalista pracoval delší dobu v USA, kde se podílel na výzkumech s touto tematikou.© 2008 | AP