Asociace forenzních psychologů -
Aktuality


Aktuality • 18.12.2020
 • NOVINKY K ZÁKONU Č. 254/2019 SB., O ZNALCÍCH, ZNALECKÝCH KANCELÁŘÍCH A ZNALECKÝCH ÚSTAVECH, A PROVÁDĚCÍMI VYHLÁŠKAMI

  Vážení příznivci AFP a soudní znalci,
  Asociace forenzních psychologů se již delší dobu aktivně zabývá změnami v oblasti znalectví platnými od 1. ledna 2021 v souvislosti se zákonem č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a prováděcími vyhláškami.

  Byli jsme přizváni k připomínkám k návrhu jedné z prováděcích vyhlášek nového zákona o znalcích (vyhlášky o znalečném), podávali jsme dotazy na příslušný odbor Ministerstva spravedlnosti a legislativně-právní „nejasnosti“ průběžně konzultovali (a konzultujeme) s experty z řad právníků (IKSP). Nyní bychom rádi shrnuli všechny pro Vás důležité informace.

  Především odkazujeme na webové stránky Ministerstva spravedlnosti ČR, na kterých naleznete veškeré informace týkající se soudně znalecké činnosti s ohledem na podmínky nového zákona.

  Znění zákona a prováděcích vyhlášek naleznete v sekci Dokumenty Nebo na našich webových stránkách v sekci články

  Zde zasíláme odkaz, na kterém naleznete verze připomínkového řízení k návrhu vyhlášky o znalečném

  Přikládáme rovněž odpovědi Ministerstva spravedlnosti na dotazy Asociace, mj. ohledně pojištění znalců-psychologů k nahlédnutí zde

  Protože jsme předpokládali, že se budou množit dotazy ke konkrétním pojišťovacím produktům pro znalce na našem trhu, oslovili jsme pojišťovny s dotazem, jaké balíčky pojištění jsou schopni pro soudní znalce nabídnout. Z dosavadních odpovědí pojišťoven jsme zatím dospěli k názoru, že pojišťovny ještě na tento produkt nejsou zcela připraveny, neboť relevantních nabídek jsme obdrželi do této chvíle jen velmi málo. Protože nechceme žádné z pojišťoven poskytovat bezplatnou reklamu, dovolujeme si zatím odkázat na rozcestník, který by Vám mohl napomoci v nalezení vhodného produktu pro Vás.

  A v neposlední řadě bychom Vás rádi informovali o kurzu, který plánujeme realizovat v novém roce jako jednodenní seminář, na kterém byste měli rovněž možnost si vyjasnit otázky týkající se vyhlášek a zákona samotného.

  Přejeme Vám klidné Vánoční svátky a pevné zdraví, pohodu a splnění osobních i profesních přání v novém roce - a brzy na viděnou. • 05.10.2020
 • Vážení členové a příznivci AFP,rádi bychom Vás pozvali 15. 10. 2020 na IV. FORENZNĚ PSYCHOLOGICKÝ DEN ON-LINE.
  Bližší info je v pozvánce Akce.

 • 28.3.2020
 • Vážení členové a příznivci AFP, touto cestou bychom rádi s Vámi sdíleli stránky a aplikace, kde naleznete ověřené informace ohledně Coronaviru (COVID-19).
  Tyto stránky a aplikace mohou být užitečné nejen pro Vás, ale i pro vaše klienty:
  Veškeré info naleznete na MVČR a blíže zde, případně materiály v AJ zde.
  Dále doporučujeme mobilní aplikaci První psychická pomoc, aplikaci obce NOVÁ VES (kam jsou též sdílené psychologické infromace). Vašim klientům může pomoci s úzkostí i aplikace Nepanikař. A vzhledem k většímu výskytu domácího násilí může pomoci aplikace Bright Sky. (infromace poskytnul PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D.)
  Přejeme všem pevné zdraví a pevné nervy.

 • 27.3.2020
 • ZPRÁVA O ČINNOSTI AFP v roce 2019 s údaji o hospodaření je k nahlédnutí zde.

 • 12.3.2020
 • Vážení členové a příznivci AFP,
  vzhledem k vyhlášení nouzového stavu vládou ČR na 30 dní s platností od dnešní 14. hodiny a nařízení zákazu pořádání kulturních a vzdělávacích akcí přesahující 30 osob na jednom místě, který platí od zítřejší 6. hodiny. Respektujeme nařízení vlády a proto rušíme IV. FORENZNĚ PSYCHOLOGICKÝ DEN, který se koná 26. 3. 2020.Tuto akci přesuneme na jiný termín, který zatím není určen. Pokud bude situace příznivá, rádi bychom naši vzdělávací akci uskutečnili na podzim tohoto roku.

  Všem přihlášeným se velmi omlouváme a pokud již zaslali peníze na náš účet, budou jim do týdne vráceny zpět v plné výši.
  Děkujeme za pochopení a přejeme hodně zdraví.

 • 9.03.2020
 • Vážení členové a příznivci AFP,rádi bychom Vás pozvali 26. 3. 2020 na IV. FORENZNĚ PSYCHOLOGICKÝ DEN.
  Bližší info je v sekci Akce.

  V souvislosti s pozvánkou na IV. FORENZNĚ PSYCHOLOGICKÝ DEN prezidium AFP sleduje aktuální vývoj ohledně opatření spojených s koronavirem. V případě nepříznivého vývoje si organizátoři vyhrazují právo akci odvolat. V takovém případě budou přihlášeným účastníkům vráceny poplatky v plné výši.


 • 9.9.2019
 • AKTUALIZACE: Vážení, přinášíme aktualizované informace ohledně kurzu pro soudní znalce:

  KURZ FORENZNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOUDNÍ ZNALCE A UCHAZEČE O JMENOVÁNÍ ZNALCEM


  Pořádá: Asociace forenzních psychologů Čech, Moravy a Slezska, z. s.
  Termín konání: 28.11 – 1.12. 2019
  Místo konání: Nový svět 89/4, Praha 1
  Rozsah kurzu: 32 učebních hodin
  Doklad o absolvování: Osvědčení AFP
  Cena: 4.500,- Kč (pro členy AFP 4000,- Kč)
  Předběžné přihlášení: do 30. 10. 2019
  Závazné přihlášení: nutné potvrdit platbou do 15. 11. 2019.

  V případě odhlášení se z kurzu po datu závazného přihlášení, je účastníkovi účtován stornopoplatek 70% z celkové ceny kurzu. Předběžné přihlášky zasílejte e-mailem na adresu afp@email.cz. Bližší informace naleznete na stránkáchwww.afp.wz.cz. Hezký den všem!


 • 11.7.2019
 • Vážení členové a příznivci AFP,již tradičně se letos bude konat během listopadu 2019

  KURZ FORENZNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOUDNÍ ZNALCE A UCHAZEČE O JMENOVÁNÍ ZNALCEM


  Kurz se bude konat v Praze (místo konání bude upřesněno).

  Své předběžné přihlášky zasílejte do 30. 10.2019 na adresu afp@email.cz. Cena kurzu je pro členy AFP 4.000 Kč a pro ty, kteří nejsou zatím členy AFP 4.500.

  Novinky ohledně přihlašování do kurzu:
  - Podmínkou pro přihlášení je absolvované vysokoškolské vzdělání v oboru psychologie, psychiatrie a nebo adiktologie.
  - Novinkou je též závazné přihlášení, které je potvrzeno platbou za kurz během prvního týdne v listopadu 2019 (datum bude upřesněno v závislosti na datu kurzu). Pokud se závazně přihlášený účastník nebude moci zúčastnit kurzu a oznámí to po tomto datu, bude mu naúčtován stornopoplatek.
  - V případě, že bude malý počet zájemců o kurz, kurz bude zrušen a veškeré peníze budou závazně přihlášeným vráceny.
  Další informace budou zájemcům zaslány v průběhu následujících měsíců. Děkujeme za pochopení a těšíme se naviděnou.


 • 21.5.2019
 • ZPRÁVA O ČINNOSTI AFP v roce 2018, doplněná o ÚDAJE K HOSPODAŘENÍ, je k nahlédnutí zde.

 • 26.4.2018
 • ZPRÁVA O ČINNOSTI AFP v roce 2017, doplněná o ÚDAJE K HOSPODAŘENÍ, je k nahlédnutí zde.

 • 20.4.2018
 • Vážení členové a příznivci AFP,
  minulý týden proběhnul velmi úspěšně II. FORENZNĚ PSYCHOLOGICKÝ DEN. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili. Naši přednášející nám poslali své prezentace, proto je zde dáváme k dispozici:

  Steven Feelgood – Good Lives model zde.
  MUDr. Marek Páv - Forenzní týmy a reforma psychiatrie zde.
  Michael Montalto – Targeted Rehabilitation zde. • 4.4.2018 ! AKTUALIZOVANÝ PROGRAM !

 • Vážení členové a příznivci AFP,
  připojujeme aktualizovaný program II. FORENZNĚ PSYCHOLOGICKÉHO DNE, který je obohace o třetího hosta.
  Aktuální program naleznete zde.

 • 10.3.2018
 • Vážení členové a příznivci AFP, dovolujeme si Vás pozvat na

  II. FORENZNĚ PSYCHOLOGICKÝ DEN a ČLENSKOU SCHŮZI AFP,

  setkání proběhne 12. dubna 2018 v Modré posluchárně FF UK, Celetná 20, Praha 1. od 9.00 (registrace od 8.30).

  Členská schůze proběhne od 14.00 ve stejných prostorách, ale číslo místnosti bude upřesněno.

  Pozvánku na akci naleznete zde.

  Sledujte facebookovou událost II. forenzně psychologický den.

  Přihlášky prosím zasílejte na e-mailovou adresu hedvika.boukalova@ff.cuni.cz do 10. 4. 2018.


 • 4.3.2018
 • Vážení příznivci AFP, rádi bychom Vás informovali o naší facebookové stránce. Odkaz je zde www.facebook.com/afpcms.
  FB stránka bude sloužit především ke sdílení aktualit, zajímavých článků nebo fotografíí z akcí, které pořádáme.
  Ti z Vás, kteří mají FB profil mohou dát naší stránce sledování/ to se mi líbí.
  A ti z Vás, jež ho nemají mohou stránku sledovat i bez registrace.

 • 3.3.2018
 • Termín příští schůze prezidia AFP: 15. března 2018 od 9:00
  Místo konání: Nový svět 89/4, Praha 1.

 • 19.9.2017 ! AKTUALIZOVANÝ PROGRAM !
 • Vážení členové a příznivci AFP,
  dovolujeme si vás pozvat na sympozium Stálého výboru pro psychologii krizí, katastrof a traumatu EFPA (témata – radikalizace, terorismus, přírodní katastrofy), které proběhne na MV ČR dne 20. října 2017 od 9 do 13h. Předběžný program naleznete zde, akce probíhá v angličtině, vstup na ni není zpoplatněn. Vítáni jsou zájemci o tematiku z řad psychologů, studentů či příbuzných oborů.
  Přihlašujte se na emailu stepan.vymetal@mvcr.cz.


 • 10.9.2017
 • Vážení členové a příznivci AFP,
  dovolujeme si vám zprostředkovat informaci o konferenci s názvem Křivé obvinění ze sexuálního zneužívání dětí v průběhu rozvodu, která se bude konat již 22. září 2017 ve Velkém sále v Paláci Charitas (Karlovo nám. 317/5, Praha 2 - Nové město).
  Počet míst je omezen. Registrujte se proto do 19.9. na sprochova@zdechovsky.cz.


 • 2.8.2017 !!! AKTUALIZACE - DOPLNĚN TERMÍN KURZU !!!

 • Vážení členové a příznivci AFP, rádi bychom vás informovali o plánovaném otevření dalšího běhu

  KURZU FORENZNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOUDNÍ ZNALCE
  A UCHAZEČE O JMENOVÁNÍ ZNALCEM


  Termín konání: 26. - 29. října 2017

  Místo konání: Husův dům, Jungmannova 9, Praha 1,
  Rozsah kurzu: 32 učebních hodin
  Doklad o absolvování: Osvědčení AFP
  Předběžná cena: 4.000,- Kč (pro členy AFP 3.500,- Kč)

  Rámcový program:
  Forenzní neuropsychologie, forenzní sexuologie, právní problematika znalecké činnosti, problematika toxikomanií z hlediska znalce, struktura posudku, kompetence znalce, vady znaleckých posudků, znalec psycholog v civilním právu, posuzování osobnosti, prognóza resocializace, motivace trestné činnosti, věrohodnost a její posuzování, prezentace konkrétních znaleckých posudků aj.

  Ještě zbývají volná místa! Máte-li zájem o účast, přihlašte se co nejdříve na emailu afp@email.cz.


 • 11.7.2017
 • Vážení členové a příznivci AFP,
  dovolujeme si vás informovat o ZMĚNĚ BANKOVNÍHO SPOJENÍ.
  Nadále prosím využívejte pouze nové číslo účtu: 2701247056/2010. Děkujeme za pochopení.

 • 19.6.2017
 • Vážení členové a příznivci AFP,
  dovolujeme si vám zprostředkovat informaci o letošním World Psychological Forum (http://www.wpforum.eu/), které se bude konat v Brně od 20. do 22. září 2017. Zaměřovat se bude mimo jiné i na oblast forenzní psychologie.

 • 30.3.2017
 • ZPRÁVA O ČINNOSTI AFP v roce 2016, doplněná o ÚDAJE K HOSPODAŘENÍ, je k nahlédnutí zde.

 • 30.3.2017

 • Vážení členové a příznivci AFP, rádi bychom Vás pozvali na dlouho očekávaný

  KAZUISTICKO-SUPERVIZNÍ SEMINÁŘ pro soudní znalce


  V semináři se účastníci zaměří na dvě základní oblasti znaleckého psychologického posuzování: péče o děti a trestní právo.
  Seminářem budou provázet dvě přední odbornice v oboru: PhDr. Štěpánka Tůmová a PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D.
  Seminář je určen pouze pro zapsané soudní znalce, účastníci si připraví vlastní kazuistiku.

  Termín konání: 29. 5. 2017, 10:00 - 13:00,
  Místo konání: Husův dům, Jungmannova 22/9, Praha 1,
  Cena: 250,- Kč (pro členy AFP 150,- Kč).

  Další informace naleznete v pozvánce.

  Kapacita semináře je omezena na 20 osob. ZBÝVAJÍ POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA!!!
  Své přihlášky proto zasílejte na e-mailovou adresu afp@email.cz co nejdříve, NEJPOZDĚJI VŠAK DO 30. 4. • 9.1.2017
 • Vážení členové a příznivci AFP,
  dovolujeme si vám zprostředkovat pozvánku na seminář spolku Cochem.cz s názvem Cochemská praxe - Testováno na rodičích v ČR, který se bude v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dne 17.2.2017.

 • 12.10.2016
 • Vážení členové a příznivci AFP,
  dovolujeme si vás pozvat na VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ pořádaný AFP,
  který proběhne 15. listopadu v Malé aule Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1.
  Pozvánku na akci s dalšími údaji naleznete zde.
  KAPACITA SEMINÁŘE JE NAPLNĚNA. Děkujeme za pochopení.


 • 9.6.2016
 • Vážení členové a příznivci AFP,
  se svolením autorů si Vám dovolujeme zprostředkovat dvě prezentace, které zazněly na úspěšně proběhlém semináři AFP dne 30. 5.
  Děkujeme za Vaši účast.
  Násilné chování z pohledu psychiatrie - pplk. doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
  Genetika agresivity a impulzivního násilí - doc. Ing. Stanislav Kmoch, Ph.D.

 • 8.5.2016
 • Vážení členové a příznivci AFP,
  dovolujeme si Vás pozvat na ODBORNÝ SEMINÁŘ pořádaný AFP,
  který proběhne 30. května na katedře psychologie FF UK, v Celetné 20, Praha 1.
  Pozvánku na akci s dalšími údaji naleznete zde.
  KAPACITA SEMINÁŘE JE NAPLNĚNA. Děkujeme za pochopení.


 • 22.2.2016
 • VÝSLEDKY VOLBY PREZIDIA AFP

  Vážení členové AFP,
  mockrát děkujeme za Vaši bohatou účast ve volbách členů prezidia.
  Hlasovací lístky zaslala nadpoloviční většina členů asociace, a odsouhlasila tak navržené kandidáty prezidia, jejichž jmenný seznam naleznete v záložce "Kontakty".
  Děkujeme a těšíme se na další spolupráci!

 • 14.1.2016
 • Vážení členové a příznivci AFP,
  dovolujeme si Vás pozvat na

  ODBORNÝ SEMINÁŘ a ČLENSKOU SCHŮZI AFP,

  které proběhnou 10. února 2016 na katedře psychologie FF UK, Celetná 20, Praha 1.

  Pozvánku na akci naleznete zde.

  Přihlášky prosím zasílejte na e-mailovou adresu afp@email.cz do 3. 2.


 • 27.8.2015
 • NOVÉ STANOVY AFP ČMS
  Dne 14. 8. 2015 byly přijaty nové stanovy AFP ČMS, které jsou zveřejněny v sekci "Stanovy".
  Hlasování se zúčastnilo celkem 50 členů AFP, kteří vyjádřili svůj souhlas s navrženým zněním stanov.

 • 15.6.2015
 • Vážení členové AFP,
  dovolujeme si Vám zprostředkovat Evropský metakodex etiky práce psychologa, na který odkazují nové stanovy AFP (hlasování o jejich přijetí proběhne v nejbližší době, poté budou vyvěšeny v záložce "Stanovy").

 • 22.6.2014
 • AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISU DO SEZNAMU SOUDNÍCH ZNALCŮ

  Podle sdělení oddělení soudních znalců, tlumočníků a znaleckých ústavů Ministerstva spravedlnosti ČR lze v současné době psychology-žadatele o znalecké oprávnění zapsat:
  1) Pod obor: ŠKOLSTVÍ A KULTURA, odvětví: PSYCHOLOGIE, specializace: všechny specializace kromě klinické psychologie, ale:
  „...specializaci forenzní psychologie nelze v současné době zapsat, neboť zahrnuje potenciálně natolik širokou oblast, že ji svými znalostmi nemůže jeden znalec obsáhnout..." "...zapsat lze specializaci peniterciální a kriminologická psychologie v oboru školství a kultura... (dopis MSp ČR, odbor státního dohledu, květen 2014)."

  2) Pod obor: ZDRAVOTNICTVÍ, odvětví: ZDRAVOTNICKÁ ODVĚTVÍ RŮZNÁ, specializace: KLINICKÁ PSYCHOLOGIE (zde je vedena pouze tato specializace, nelze sem tedy zapsat např. specializace klinická a dopravní psychologie).

  !!! POD OBOR ZDRAVOTNICTVÍ, ODVĚTVÍ PSYCHIATRIE NYNÍ JIŽ NELZE PSYCHOLOGY ZAPISOVAT!!!

  Z toho vyplývá, že v současné době lze v seznamu znalců najít psychology ve třech odvětvích:
  1. Psychologie,
  2. Psychiatrie,
  3. Zdravotnická odvětví různá.


 • 9.3.2014
 • DOPORUČENÍ AFP k nakládání se soudně znaleckými posudky
  a související psychologickou dokumentací
  v kontextu zákona č. 101/2000 Sb.
  je ke stažení zde.

 • 10.3.2014
 • Vybrané dokumenty Ministerstva spravedlnosti ČR týkající se soudně znalecké činnosti naleznete v sekci „Články“.

 • 23.3.2014 (aktualizováno v březnu 2015)
 • Vážení členové a příznivci AFP,
  rádi bychom Vám zprostředkovali odpověď Odboru státního dohledu Ministerstva spravedlnosti na náš dotaz týkající se odborných podmínek jmenování znalců zveřejněných na stránkách Ministerstva spravedlnosti a plánovaných změn v kategorizaci znaleckých oborů. Zodpovězena byla pouze jedna z našich otázek, proto jsme se v souladu s obdrženým doporučením obrátili také na Legislativní odbor Ministerstva spravedlnosti, jehož odpověď je k nahlédnutí zde.
  V reakci na výzvu zveřejněnou na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR, asociace formulovala a dne 24. 2. 2015 odeslala podnět Komisi pro znalectví MSp ČR.

 • 25.7.2013
 • Vážení členové a příznivci AFP,
  rádi bychom Vám zprostředkovali návrh zákona o soudních znalcích ze dne 27.5.2013, včetně důvodové zprávy, který Ministerstvo spravedlnosti poslalo do připomínkového řízení.
  Návrh sjednocuje kritéria jmenování znalců na celém území ČR, prosazuje také vznik centrálního elektronického registru znalců s evidencí jejich posudků, která by nahradila papírové znalecké deníky. Část znaleckých ústavů se má přeměnit ve znalecké kanceláře, jejichž činnost bude možné lépe kontrolovat.
  (zdroj: www.epravo.cz)


Vážení členové AFP,
rádi bychom Vám zasílali osobní pozvánky a jiné informace týkající se naší asociace. Proto Vás tímto prosíme o aktualizaci Vašich e-mailových adres, které můžete zasílat na e-mail afp@email.cz.
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.TOPlist© 2008 | AP